zpět na úvodní stránku

Program pro sestry

Na 13. 6. 2024 jsme připravili výjimečný program pro sestry, který zahrnuje inspirativní přednášky sester a techniků.

Tyto přednášky, připravené pod vedením výboru nefrologicko-urologické sekce České asociace sester, se těší velkému ohlasu a jsou hojně navštěvovány nejen sestrami.

Již teď se s nadšením těšíme na jejich odborná sdělení a věříme, že poskytnou všem účastníkům cenné poznatky.

PROGRAM

čtvrtek 13. 6. 2024, 10.00–17.00

10.00–11.30
10.00–11.30
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
(sál A3)

Předsedající: Helena Jeřábková, Jitka Pancířová

Zahájení kongresu

 • Nefrologicko-urologická sekce ČAS v roce 2024
  Helena Jeřábková (Litoměřice)

Technologie a udržitelnost v nefrologické péči

 • Má smysl se zabývat zelenou dialýzou nebo je to jenom marketingová fráze?
  Jitka Pancířová (Praha)
 • Co se skrývá za dveřmi s označením Úpravna vody?
  František Lopot (Praha)
 • bude upřesněno
  Tomáš Vápeník (Praha)
11.30–12.10
11.30–12.10
přestávka
12.10–13.10
12.10–13.10
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
(sál A3)

Předsedající: Naděžda Halecká, Helena Jeřábková

Infekce v nefrologické péči

 • Infekce cévních vstupů
  Hynek Bartoš (Praha)
 • Aktuální pohled a možnosti léčby pacienta s HIV
  David Jilich (Praha)
 • Pacient s HIV v nefrologické ambulanci
  Ladislava Lyerová (Praha)
13.10–13.30
13.10–13.30
přestávka
13.30–14.30
13.30–14.30
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
(sál A3)

Předsedající: Petra Slezáčková, Naděžda Halecká

Diabetický pacient v nefrologické péči

 • Syndrom diabetické nohy ve vztahu k onemocnění ledvin
  Jitka Danielová (Praha)
 • Úskalí dietního režimu hemodialyzovaného diabetika s nadváhou – kazuistika
  Olga Mengerová, Tamara Starnovská, Pavel Suchánek (Praha)
 • Ako zostavit‘ jedálniček dialyzovanému pacientovi
  Jana Francúzová, Kristina Mészárosová (Bratislava)
14.30–14.50
14.30–14.50
přestávka
14.50–15.50
14.50–15.50
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
(sál A3)

Předsedající: Marcela Švandrlíková, Petra Slezáčková

Každodenní praxe v nefrologické péči

 • Agresivní pacient v chronickém dialyzačním programu
  Kateřina Slaná, Blanka Dobešová (Brno)
 • Domácí hemodialýza – naše první zkušenosti a komplikace
  Blanka Dobešová, Kateřina Slaná (Brno)
 • Asistovaná peritoneální dialýza v domácí péči o nemocné
  Jana Landerová, Ludmila Nermutová (Praha)
 • Život na dialýze
  Jana Francúzová, Andrea Brutenič (Bratislava)
15.50–16.00
15.50–16.00
přestávka
16.00–17.00
16.00–17.00
V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
(sál A3)

Předsedající: Marcela Švandrlíková, Helena Jeřábková

Transplantace v nefrologické péči

 • Transplantace ledviny u vysoce senzitizovaného pacienta
  Marie Kolářová, Barbora Pachmanová (Praha)
 • Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
  Lucie Stöcklová, Zdeňka Máchová (Praha)
 • Transplantace ledviny od žijících dárců z pohledu koordinátora
  Renata Zámečníková, Andrea Suková, Hana Slavíčková (Praha)
 • Distribuce publikací EDTNA/ERCA
 • Zakončení sesterské sekce

 

Změna programu vyhrazena.

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

 


Pod záštitou
 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19
190 00  Praha 9
Telefon: +420 284 001 444
E-mail: kongrescns2024@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.