zpět na úvodní stránku

Předběžný podrobný program pro lékaře

Kongres je Českou lékařskou komorou pro lékařskou sekci akreditovaný počtem 17 kreditů.

10.00–10.45
10.00–10.45
BLOK 1 – Registry
(sál A1 + A2)

Předsedající: Ivan Rychlík, František Lopot

 • 10.00–10.15
  Přehled základních informací a komentář k vybraným údajům z RDP za r. 2023
  Ivan Rychlík (Praha)
 • 10.15–10.30
  Jak efektivně používat web RDP
  Lidmila Francová (Praha)
 • 10.30–10.45
  Současný stav Registru pacientů v predialýze
  Anna Mária Donovalová (Praha)
10.45–11.00
10.45–11.00
přestávka
11.00–11.45
11.00–11.45
BLOK 2 – Zelená dialýza
(sál A1 + A2)

Předsedající: Barbora Szonowská, František Švára

 • 11.00–11.20
  Zelená nefrologie aneb snaha o snížení dopadů léčby na životní prostředí
  Barbora Szonowská (Praha)
 • 11.20–11.40
  Green dialysis – smysluplná investice?
  Martin Kuncek (Praha), Jiří Michalík (Praha)
11.45–12.00
11.45–12.00
přestávka
12.00–13.00
12.00–13.00
SYMPÓZIUM PLATINOVÝCH PARTNERŮ – GSK
(sál A1 + A2)
13.00–13.30
13.00–13.30
přestávka na kávu
13.30–14.15
13.30–14.15
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
(sál A1 + A2)

Předsedající: Ondřej Viklický, František Švára

 • Nefrologie v Evropském parlamentu
  Ondřej Knotek MEP
 • Předání čestného členství
 • Předání ceny za nejlepší publikaci
14.15–15.30
14.15–15.30
PŘEDNÁŠKY ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKŮ 1
(sál A1 + A2)

Předsedající: Vladimír Tesař, Ondřej Viklický

 • 14.15–14.40
  Antibody mediated rejection – state of art in diagnostics and therapy
  Carmen Lefaucheur (Paříž)
 • 14.40–15.05
  Dissecting mechanisms of kidney and cardiac diseases using single cell and spatial genomics
  Rafael Kramann (Cáchy)
 • 15.05–15.30
  DESCARTES ERA working group: co je nového?
  Ivana Dědinská (Martin)
15.30–16.00
15.30–16.00
přestávka + moderovaná diskuze posterů

Moderátoři: Silvie Rajnochová Bloudíčková, Jana Reiterová

 • Posilující dávky mRNA vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a efektivní u pacientů po transplantaci ledviny
  Ivan Zahrádka (Praha)
 • Ranní podání vakcíny proti COVID-19 je spojeno s lepší protilátkovou odpovědí u pacientů po transplantaci ledviny
  Ivan Zahrádka (Praha)
 • Vakcinace proti onemocnění COVID-19 není asociována se vznikem alosensitizace u pacientů zařazených na čekací listině k transplantaci ledviny
  Ivan Zahrádka (Praha)
 • Časná reference pacientů po transplantaci ledviny a infekcí COVID-19 zachránila životy: Prospěšná role telemedicíny
  Ivan Zahrádka (Praha)
 • Predikce prognózy u pacientů s IgA nefropatií
  Michaela Neprašová, Dita Maixnerová (Praha)
 • Děti v Českém registru renálních biopsií 1994–2021
  Alexander Kolský (Praha)
 • Atypický hemolyticko-uremický syndrom asociovaný s těhotenstvím – kazuistika
  Jitka Řehořová (Brno)
 • Hladiny matrixových metalloproteináz 7, 8, 10 a tkáňového inhibitoru metalloproteináz 1 u pacientů se sníženou funkcí ledvin
  Oskar Zakiyanov (Praha)
 • Máme optimální screening onemocnění ledvin v rámci primární péče?
  Dita Maixnerová (Praha)
 • Peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze – mikrobiologie a výsledky
  Marek Mysliveček (Praha)
 • Mitochondriální choroby – MELAS syndrom s postižením ledvin
  Renáta Menšíková (Ostrava)
 • Pilotní studie vyšetřování částic z glomerulárních buněk v moči průtokovou cytometrií a jejich korelace s aktivitou nefropatií
  Peter Habara (Praha)
 • Kalcifylaxe – „hyperfosfatémie bolí“ – kazuistika
  Petra Svobodová (Praha)
 • Manifestace atypického hemolyticko-uremického syndromu sekundárně v rámci akutní pankreatitidy
  Armine Hovhannisyan (Praha)
 • Zkušenosti s léčbou al amyloidózy s renálním postižením
  Renáta Lažanská (Praha)
 • Průnik amikacinu do moči u pacientů se sníženou funkcí ledvin
  Jan Hartinger (Praha)
 • Alternativní anti-CD20 terapie u glomerulonefritid: naše zkušenosti
  Vojtěch Krátký (Praha)
 • Může hyperhomocysteinémie ovlivnit methylaci DNA u dialyzovaných pacientů?
  Magdaléna Mokrejšová (Hradec Králové)
 • Syndrom aktivovaných makrofágů u pacientky se SLE – kazuistika
  Tomáš Parvíz Mirchi (Praha)
 • Poškození ledvin jako důležitý prediktor mortality u nemocných hospitalizovaných pro COVID-19
  Martin Havrda (Praha)
 • Časné komplikace po implantaci peritoneálního katetru
  Nina Krňanská (Praha)
 • Výsledky studie NephroScreen v České republice
  Jan Vachek (Praha)
 • Toxicita methylglyoxalu jako možný in vitro model poškození podocytů u diabetického onemocnění ledvin
  Jan Krtil (Praha)
 • (Až rychle progredující) tubulointersticiální nefritida – kazuistika
  Michal Sýkora (Praha)
 • Fibrilace síní a pokročilá renální insuficience
  Václav Melenovský (Praha)
16.00–17.30
16.00–17.30
BLOK 3 – Domácí dialýza
(sál A1 + A2)

Předsedající: Alena Paříková, Martin Havrda

 • 16.00–16.20
  Domácí hemodialýza – sdílení zkušeností s výběrem metody a zahájením léčby
  Kristýna Michalíčková (Praha)
 • 16.20–16.40
  Domácí hemodialýza v České republice – aktuální přehled
  Martin Havrda (Praha)
 • 16.40–17.00
  Clearance solutů na PD – kolik je dost a je to vůbec téma?
  Alena Paříková (Praha)
 • 17.00–17.20
  Peritoneální dialýza u starých křehkých pacientů
  Barbora Szonowská (Praha)
17.30–20.30
17.30–20.30
UVÍTACÍ KOKTEJL
(Galerie – Cubex Centrum Praha)

07.00–07.30
07.00–07.30
snídaňové občerstvení
07.30–08.30
07.30–08.30
SNÍDAŇOVÉ SYMPÓZIUM 1 – Hraniční indikace peritoneální dialýzy – pro a proti
(sál A1 + A2)

Předsedající: Jan Klaboch, Vladimíra Bednářová

 • 07.30–07.55
  PRO
  Jan Klaboch (Plzeň)
 • 07.55–08.20
  PROTI
  Vladimíra Bednářová (Praha)
SNÍDAŇOVÉ SYMPÓZIUM 2 – Co by měl nefrolog znát o KDIGO update 2023–2024 (IgAN, AAV, SLE)
(sál A3)

Předsedající: Zdenka Hrušková, Dita Maixnerová

 • 07.30–07.50
  IgA nefropatie
  Dita Maixnerová (Praha)
 • 07.50–08.10
  ANCA asociované vaskulitidy
  Vladimír Tesař (Praha)
 • 08.10–08.30
  Lupusová nefritida
  Zdenka Hrušková (Praha)
08.30–09.15
08.30–09.15
VALNÁ HROMADA ČNS
(sál A1 + A2)
09.15–09.30
09.15–09.30
přestávka
09.30–11.00
09.30–11.00
BLOK 4 – Vzácné nemoci
(sál A1 + A2)

Předsedající: Vladimír Tesař, Milan Macek

 • 09.30–09.40
  Vzácná onemocnění v roce 2024
  Milan Macek (Praha)
 • 09.40–10.00
  Vzácné geneticky podmíněné glomerulopatie z pohledu lékařského genetika
  Dana Thomasová (Praha)
 • 10.00–10.20
  Masivně paralelní sekvenování u vybraných forem dědičných onemocnění ledvin
  Jitka Štekrová (Praha)
 • 10.20–10.45
  Inhibice komplementu u vybraných glomerulopatií
  Vladimír Tesař (Praha)
 • 10.45–11.00
  Role pacientských organizací u vzácných onemocnění
  René Břečťan (Dobřichovice)
11.00–11.15
11.00–11.15
přestávka
11.15–12.15
11.15–12.15
BLOK 5 – Volná sdělení
(sál A1 + A2)

Předsedající: Roman Šafránek, Janka Slatinská

 • 11.15–11.25
  Kombinovaná indukční léčba rATG a IVIG ve srovnání s rATG samotným u HLA inkompatibilní transplantace ledviny: Studie INHIBIT
  Ondřej Viklický (Praha)
 • 11.25–11.35
  Makroskopická hematurie u dětí s autozomálně-dominantní polycystickou chorobou ledvin – mezinárodní studie 4 středoevropských terciárních nefrologických center
  Tomáš Seeman (Praha)
 • 11.35–11.45
  Nové genetické diagnózy a mechanismy tubulointersticiálního onemocnění ledvin
  Martina Živná (Praha)
 • 11.45–11.55
  Vliv anti-rejekční léčby na hladinu dd-cf DNA u pacientů po transplantaci ledvin
  Petra Hrubá (Praha)
 • 11.55–12.05
  Akutní poškození ledvin u dárců – rizikové faktory a posttransplantační výsledky
  Katarína Jakubov (Praha)
 • 12.05–12.15
  Molekulární evoluce viru SARS-CoV-2 není u pacientů po transplantaci ledviny urychlena
  Ivan Zahrádka (Praha)
12.15–12.30
12.15–12.30
přestávka
12.30–13.30
12.30–13.30
SYMPÓZIUM PLATINOVÝCH PARTNERŮ – AstraZeneca
(sál A1 + A2)
13.30–14.00
13.30–14.00
přestávka na kávu
14.00–15.30
14.00–15.30
BLOK 6 – Klinická nefrologie
(sál A1 + A2)

Předsedající: Romana Ryšavá, Věra Čertíková Chábová

 • 14.00–14.20
  Možnosti diagnostiky akutního poškození ledvin
  Viktor Klementa (Olomouc)
 • 14.20–14.40
  Vybrané kardiovaskulární komplikace u nemocných s CKD
  Karolína Krátká (Praha)
 • 14.40–15.00
  Komplement jako cíl pro léčbu glomerulárních chorob
  Romana Ryšavá (Praha)
 • 15.00–15.20
  Nefrotoxicita onkologické cílené léčby
  Jan M. Hartinger (Praha)
15.30–15.45
15.30–15.45
přestávka
15.45–16.35
15.45–16.35
PŘEDNÁŠKY ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKŮ 2
(sál A1 + A2)

Předsedající: Adrián Okša, Ivan Rychlík

 • 15.45–16.10
  Digital Pathology and Artificial Intelligence
  Peter Boor (Cáchy)
 • 16.10–16.35
  Intradialyzační hypotenze
  Jaroslav Rosenberger (Košice)
16.35–17.15
16.35–17.15
BLOK 7 – Významné publikace od posledního kongresu
(sál A1 + A2)

Předsedající: Karolína Krátká, Pavlína Richtrová

 • 16.35–16.45
  Biomarkers of fibrosis, kidney tissue injury and inflammation may predict severity and outcome of renal ANCA – associated vasculitis
  Satrapova V, Sparding N, Genovese F, Karsdal MA, Bartonova L, Frausova D, Honsova E, Kollar M, Suchanek M, Koprivova H, Rysava R, Bednarova V, Tesar V, Hruskova Z
 • 16.45–16.55
  Galactose-deficient IgA1 B cells in the circulation of IgA nephropathy patients carry preferentially lambda light chains and mucosal homing receptors
  Zachova K, Jemelkova J, Kosztyu P, Ohyama Y, Takahashi K, Zadražil J, Orság J, Matoušovic K, Galuszková D, Petejová N, Městecký J, Raška M
 • 16.55–17.05
  Novel transcriptomic signatures associated with premature kidney allograft failure
  Hruba P, Klema J, Le AV, Girmanova E, Mrazova P, Massart A, Maixnerova D, Voska L, Piredda GB, Biancone L, Puga AR, Seyahi N, Sever MS, Weekers L, Muhfeld A, Budde K, Watschinger B, Miglinas M, Zahradka I, Abramowicz M, Abramowicz D, Viklicky O
 • 17.05–17.15
  A randomized trial of valganciclovir prophylaxis versus preemptive therapy in kidney transplant recipients
  Reischig T, Vlas T, Kacer M, Pivovarcikova K, Lysak D, Nemcova J, Drenko P, Machova J, Bouda M, Sedivcova M, Kormunda S
17.15–17.30
17.15–17.30
přestávka
17.30–18.30
17.30–18.30
SYMPÓZIUM PLATINOVÝCH PARTNERŮ – STADA
(sál A1 + A2)
20.00–23.00
20.00–23.00
SPOLEČENSKÁ VEČEŘE
(Občanská plovárna)

07.00–07.30
07.00–07.30
snídaňové občerstvení
07.30–08.30
07.30–08.30
SNÍDAŇOVÉ SYMPÓZIUM 3 – Kontroverze v transplantacích
(sál A1 + A2)

Předsedající: Michaela Matysková Kubišová, Marek Novotný

 • 07.30–07.50
  Stanovení imunologického rizika
  Matěj Röder (Praha)
 • 07.50–08.10
  Úskalí v diagnostice rejekce
  Marek Novotný (Praha)
 • 08.10–08.30
  Management protidestičkové a antikoagulační terapie u pacientů na čekací listině
  Igor Guňka (Hradec Králové)
SNÍDAŇOVÉ SYMPÓZIUM 4 – Histopatologie: obrázky pro kliniky
(sál A3)

Předsedající: Marek Kollár, Martin Kment

 • 07.30–07.45
  IgA GN a membranózní GN – přehled a co je nového
  Marek Kollár (Praha)
 • 07.45–08.00
  Nemoc minimálních změn, fokální segmentální glomeruloskleróza – přehled a nové protilátky
  Adam Nedoroščík (Košice)
 • 08.00–08.15
  C3 nefropatie a aktuální pohled
  J. Gajdoš
08.30–08.45
08.30–08.45
přestávka
08.45–09.45
08.45–10.15
BLOK 8 – Hemodialýza
(sál A1 + A2)

Předsedající: Sylvie Dusilová Sulková, František Švára

 • 08.45–09.05
  Náhrada funkce ledvin u AKI
  Martin Matějovič (Plzeň)
 • 09.05–09.25
  Cévní přístup u pacienta v čekací listině
  Roman Šafránek (Hradec Králové)
 • 09.25–09.45
  Úskalí v použití konvektivních metod v náhradě funkce ledvin
  František Švára (Teplice)
 • 09.45–10.05
  Současné možnosti a limity hemodialyzační léčby
  Sylvie Dusilová Sulková (Hradec Králové)
BLOK 9 – Pediatrická nefrologie
(sál A3)
08.45–09.45

Předsedající: Jakub Zieg, Sylva Skálová

 • 08.45–09.05
  Dětský dialyzační program v České republice
  Naděžda Šimánková (Praha)
 • 09.05–09.25
  Dlouhodobé následky nefropatií dětského věku
  Jakub Zieg (Praha)
 • 09.25–09.45
  Tranzice v nefrologii: od dětství k dospělosti
  Alena Malá (Hradec Králové)
10.15–10.30
10.15–10.30
přestávka
10.30–11.30
10.30–11.30
SYMPÓZIUM PLATINOVÝCH PARTNERŮ – Bayer
Společné stanovisko odborných společností v ČR prosazuje globální trendy v léčbě pacientů s DM2 a CKD
(sál A1 + A2)

Předsedající: Ondřej Viklický

 • Společné stanovisko odborných společností v ČR prosazuje globální trendy v léčbě pacientů s DM2 a CKD
  Ondřej Viklický (Praha)
 • Nesteroidní MRA – aktuální pojetí léčby CKD (medicína důkazů)
  Ivan Rychlík (Praha)
 • Vlastní zkušenosti s léčbou CKD u pacientů s DM2
  Jan Vachek (Praha)
11.30–11.45
11.30–11.45
přestávka
11.45–12.45
11.45–12.45
SYMPÓZIUM PLATINOVÝCH PARTNERŮ – Boehringer Ingelheim
(sál A1 + A2)
12.45–13.00
12.45–13.00
přestávka
13.00–14.30
13.00–14.30
BLOK 10 – Transplantace
(sál A1 + A2)

Předsedající: Ondřej Viklický, Tomáš Reischig

 • 13.00–13.20
  Molekulární mikroskop v klinické praxi
  Petra Hrubá (Praha)
 • 13.20–13.40
  Oportunní infekce po transplantaci
  Tomáš Reischig (Plzeň)
 • 13.40–14.00
  Křehký pacient a transplantace
  Zdeněk Lys (Ostrava)
 • 14.00–14.20
  Xenotransplantace – sci-fi nebo naděje pro naše nemocné?
  Ondřej Viklický (Praha)
14.30
14.30
UKONČENÍ KONGRESU
(sál A1 + A2)

Předsedající: Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Švára

 

Změna programu vyhrazena.

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19
190 00  Praha 9
Telefon: +420 284 001 444
E-mail: kongrescns2024@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.