Vítejte na webových stránkách 40. kongresu České nefrologické společnosti!

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

dovolte nám Vás jménem organizačního výboru srdečně pozvat k účasti na 40. kongresu České nefrologické společnosti, který se koná 12. až 14. 6. 2024 v Praze. Nadcházející výroční kongres jsme se rozhodli uspořádat v moderních prostorách Cubex Centra na Pankráci. Toto multifunkční centrum bylo dokončeno těšně před covidovou pandemií a bylo dokonce vyhlášeno v jedné soutěži nejlepším novým venue na světě pro rok 2019. Místo je zajímavé svým důrazem na moderní technologie které jsou v souladu s udržitelným rozvojem. Důraz na ekologický přístup při organizování postgraduálních aktivit jste jistě zaznamenali na většině recentních zahraničních akcí a Česká nefrologická společnost nechce stát stranou. Toto pojetí se pochopitelně promítne do mnoha aspektů našeho kongresu.

Program kongresu ale bude tradiční. Vedle přednášek zahraničních řečníků budeme opět důraz klást na postgraduální a edukativní charakter většiny přednášek na témata klinické nefrologie, dialyzační terapie a transplantací ledvin. Zazní samozřejmě také volná sdělení a vyzvané přednášky českých autorů, kterým se v posledních 2 letech podařilo své práce publikovat v prestižních mezinárodních časopisech. Některá abstrakta budou prezentována formou posterů. Důraz budeme klást na aktivní účast především mladších řečníků, abychom jim pomohli získat zkušenosti tolik potřebné pro nezadržitelnou generační výměnu.

Kongres bychom nemohli uspořádat bez podpory našich partnerů, kterým patří náš velký dík.

Nedílnou součástí kongresu budou satelitní symposia platinových partnerů. Tato symposia bývají vždy hojně navštívena a věříme, že tomu tak bude i nyní. V mo­der­ním kongresovém centru je dostatek místa pro výstavu firem a věříme, že toto firmy náležitě využijí. Kongres je také místem setkávání a neformálních diskuzí, které jsou stejně tak důležité jako odborný program.

Kromě přivítání 12. 6. 2024 v opravdu zajímavých prostorách kongresového centra Cubex se potkáme 13. 6. 2024 na valné hromadě České nefrologické společnosti.

Během společenského večera v Občanské plovárně dojde k předání ocenění za nejlepší publikace a uvedení nových čestných členů do naší společnosti.

Těšíme se, že se v co největším počtu potkáme na výročním kongresu České nefrologické společnosti v Praze!

Za výbor České nefrologické společnosti

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c.
předseda

prim. MUDr. František Švára
vědecký sekretář

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19
190 00  Praha 9
Telefon: +420 284 001 444
E-mail: kongrescns2024@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.